Ash Wednesday

(Sa abo ka nagmula sa abo ka magbabalik) From the dust you came from the dust you shall return
(Magsisi at talikdan ang iyong mga kasalanan at maniwala sa mabuting Ebanghelio) Repent and believe in the Gospel