Printed Version of the Schedule for Holy Week 2007

PAROKYA NI SAN AGUSTIN
Bay, Laguna

MAHAL NA ARAW 2007
____________
SILBING PAANYAYA
ABRIL 1 (Linggo ng Pagpapakasakit)
6:00 n.u - PAGBABASBAS NG PALASPAS (San Isidro Elementary School)
- Prusisyon patungong Simbahan
Stage and Sounds – SACCC
Cleanliness (sa Patio ng Simbahan) – CFC
6:30 n.u. - Unang Misa
8:30 - Ikalawang Misa
10:00 - Ikatlong Misa
2:30 N.H. - Estasyon Heneral (San Nicolas / San Agustin)*
4:30 - Ikaapat na Misa
* MAMUMUNO
Pambungad na Panalangin Fr. Jessie Somosierra
I Estasyon Sis . Irene Palmado VIII Sis. Estefania Gelvez
II Estasyon Sis. Weng Ople IX Sis. Elsa Sapitan
III Estasyon Sis. Tessie Ponce X Sis. Lynn Barroso
IV Estasyon Sis. Lucy Panopio XI Sis. Aurie Balmes
V Estasyon Sis. Aida Salazar XII Sis. Yolly Curibot
VI Estasyon Bro. Manny Barroso XIII Sis. Fe Pantas
VII Estasyon Bro. Rico Sollerano XIV Bro. Domeng Balmes
Pangwakas na Panalangin Bro. Angel Lambio

ABRIL 2 (Lunes Santo)
6:00 N.U. – BANAL NA MISA
6:30 - PABASA SA PAROKYA*
*MGA GAGANAP
7:00 - 9:00 am AP, Bitin, Sta. Cruz
9:00 -11:00 LOM, Tranca, B. Pook
11:00 - 1:00 pm LCM, Masaya, Sampalukan
1:00 – 3:00 PCM, Jubilleville, Paciano Rizal
2:00 – 5:00 SACCC, Puypuy, Maitim
5:00 – 7:00 CWL, Kabaritan, Sto. Domingo

7:00 – 9:00 CFC, Sn. Antonio, Calo
9:00 – 11:00 KSA, El Shaddai, Tagumpay, Sn. Isidro
11:00 – 1:00 am DMAP, PYM, Dila, EMHC
1:00 – 3:00 BLD, Sn. Nicolas, Sn. Agustin* FOOD ASSIGNMENTS
Breakfast 6:30 n.u. PYM, EMHC, Santa Cruz
Merienda 9:00 n.u. LOM, KSA, Masaya
Lunch 12:00 n.u. DMAP, CWL, Sn. Antonio
Merienda 3:00 n.h. Tranca, Calo, Paciano Rizal
Dinner 7:00 n.g BLD, SACCC, San Agustin
Midnite Snack 10:30 n.g CFC, JCAG, Maitim
Dessert and Water Brgy. Dila, Tagumpay, Sto. Domingo, Kabaritan
Plastic for Plates, Coffee, Sugar, Cream Puypuy & Bagong Pook


ABRIL 3 (Martes Santo)
6:00 N.U. – BANAL NA MISA
6:00 N.G. – REKOLEKSYON SA PAROKYA: “ Kabihasnan ng Pag-ibig”

ABRIL 4 (Miyerkoles Santo)
6:00 N.U. – BANAL NA MISA
4:00 N.H. – BANAL NA MISA
- PRUSISYON * (IN-CHARGE: Gerry Sarmiento & KOA)
Mga Poong Kasama
1. Panalangin sa Halamanan 6. Sta. Veronica
2. San Pedro 7. ECCE HOMO
3. Sta. Marta 8. Nazareno
4. San Juan Evangelista 9. Banal na Krus
5. Sta. Maria Magdalena 10. Mater Dolorosa

ABRIL 5 (Huwebes Santo)

6:00 N.U. – Misa ng KRISMA (San Pablo Cathedral)
5:00 N.H. – Misa ng HULING HAPUNAN
- Paghuhugas ng paa ng mga Apostoles
- BIHILYA ( 6:00 NG – 12:00 NH)
MGA MAGTATANOD:
6:00- 7:00 NG AP, LOM, Sta. Cruz, Tranca, B. Pook, Bayan
7:00 – 8:00 BLD, CWL, Masaya, Jubilleville, Sampalukan, P. Rizal, Bayan
8:00 – 9:00 CFC, DMAP, Puypuy, Maitim, Sto. Domingo, Kabaritan, Bayan
9:00 – 10:00 KSA, LCM, El Shaddai, Sn. Antonio, Tagumpay, San Isidro, Bayan
10:00 - 11:00 PCM, PYM, Sn. Nicolas, Calo, Dila, Bayan
11:00– 12:00 EMHC, PPC, SACCC, Sn. Agustin, Bayan
Special Assignment:
FOOD: PCM
FLOWERS: LCM
PALLO BEARERS: EMHC

ABRIL 6 (Biyernes Santo)

12:00 – 2:00 PM: DULA (PYM)
2:00 NH - Nobena sa Divine Mercy
- Pagsundo sa Sto. Entiero
3:00 - Liturhiya ng Salita ng Diyos
- Pagsamba sa Krus
- Banal na Komunyon
5:00 - Prusisyon - (Incharge: Gerry Sarmiento & KOA)*

MGA POONG KASAMA
1. Sto. Entiero 4. Pieta
2. Juan Ebangelista 5. Krus na Kahoy
3. Maria Magdalena 6. Mater Dolorosa

ABRIL 7 (Sabado Santo)

9;00 N.G. – Bihilya ng Muling Pagkabuhay
- Pagbabasbas ng Apoy
- Liturhiya ng Salita ng Diyos
- Pagsasariwa ng Pangako ng Binyag
- Banal na Eukaristiya

ABRIL 8 (Linggo ng Muling Pagkabuhay)

4:00 N.U. – Salubong (San Nicolas)
- Unang Misa
8:30 - Ikalawang Misa
10:00 - Ikatlong Misa
4:30 N.H. – Ikaapat na Misa

Maluwalhating Pasko sa inyong lahat
at
Maraming Salamat po sa inyong pakikiisa
Reb. P. Jessie Somosierra Jr.
Kura-Paroko