Joyfull Filled Family

Habang naghahanap ako ng mga pictures na kailangan ko para sa pagsasaayos ng Altar ng parokya upang pagbasehan ng design dahil sa nabago ang plano. Akala ko noong una ang itim na kuadrado na nakalagay sa Altar bilang larawan ng isang maitim na pintuan ay isa lamang pintur na madaling alisin, ngunit ako ay nagkamali. ang itim na pinta ay kasama na ng senemento ito. Ang balak ko lang sana ay alisin ang kulay sa pamamagitan ng  stripsol pero di natanggal. Ginamitan ko rin ito ng sander pero walang epekto dahil nga kasama na ang kulay ng isenemento ito.

habang naghahanap ako ng mga larawan na pwede kong pagbasehan, natagpuan ko ang isang magandang blog na inererekomenda ko na basahin ng mga mananampalataya. Gawa ito sa wikang banyagang Ingles. Ito ay pinamagatang Joyful Filled Family na matatagpuan sa http://joyfilledfamily.blogspot.com

ShareThis

Blogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon