Android Catholic Applications in Filipino

Ito ay ang mga listahan ng mga Android Catholic Applications sa Filipino. Ako ay natutuwa at ang mga application developer ay tumututok sa pangangailangan nating mananampalataya. Nais ko rin nga sana na magdevelop ng ganitong mga applications na naglalaman ng lahat ng gawaing pananampalataya mula sa mga pangangailangan sa sakramento ng Binyag hanggang sa ritwal ng Misa sa libing. Ang Android ay isa sa mga software katulad ng Apple  na kalimitang ginagamit sa mga gadgets ng kasalukuyang panahon. 

Marami nang mga catholic applications na matatangpuan sa internet kaya lang ang mga nakalista rito ay ang mga nasa wikang Filipino.ShareThis

Blogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon