Arsobispo Francisco Montecillo Padilla

Nobyembre 10, 2011, Papa Benedicto XVI ay itinalaga si Arsobispo  Francisco Montecillo Padilla, edad 58, bilang Kinatawan ng Vatican sa Republica ng Tanzania.

Si Arsobispo  Francisco Montecillo Padilla ay ipinanganak sa Cebu City, Philippines noong September 17, 1953, naging pari din sa Diocese ng Cebu noong October 21, 1976 sa edad na 23. Inordinahang obispo noong  May 23 2006 at itinalagang Titulong Obispo ng Nebbio. Itinalagang Kinatawan ng Vatican sa Solomon Island at Papua New Guinea noong April 1, 2006 sa edad na 52.

Papalitan niya si Arsobispo Joseph Chennoth na itinalaga namang kinatawan ng Papa sa Japan noong Oktubre 2011.


Si Arsobispo Francisco Montecillo Padilla ay may kapatid ring isang arsobispo na ang Osvaldo Padilla na siya namang kunatawan ng Papa sa Mongolia at South Korea

ShareThis

Blogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon