Bibllical Hebrew I

Isa sa mga blogs ni Fr. Randolf  Flores, SVD., na naglalaman ng mga mahalagang paksa tungkol sa isang kurso sa Divine Word Seminary na Pasimula sa Biblical Hebrew. Ito ay dagdag na kaalaman sa mga nagnanais na matuto ng Biblical Hebrew. 

ShareThis

Blogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon