Bishop Francisco Gonzales blog

Ninais ko na isama sa mga listahan ng mga  paring nagbablog ang kay obispo Francisco Gonzales. Ang obispong Francisco ay naglilingkod ngayon bilang katulong na obispo sa diosesis ng Washington, USA. Ito ay nakasulat sa wikang kastila. Matatagpuan ang kanyang blog sa address na ito Bishop Francisco Gonzales Blog.

ShareThis

Blogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon