Ignio Application


Mula sa Catholic News Agency ay masayang nagpahayag noong November 12, 2011, na may bagong Apple application na higit na kakatulong sa mga mananampalatayang Katolikong Kristiyano. Ito ay dinivelop ni Andress Russo ito para sa mga iphone upang lalong makatulong sa mga batang generasyon lalo na sa mga tinuturing na sa mga mellenial generation (mga isinilang mula 1980) upang lalong mapag-igting ang pananampalataya.


Habang ang facebook ay naging daan upang magkaroon ang libo-libong virtual na mgakaibigan, ang ignio ay nagnanais na bumuo ng esperitual na kommunidad na magsasama sa panahon ng panalangin. Medyo naiibang klase ng samahan sa virtual world.

Upang masindihan ang alab ng digital na kandila ay kailangang mapalapit ito sa isang iphone na may ganito ring aplikasyon.

Pagkatapos ng aktibasyon ng nabangit na aplikasyon, ang mga gumagamit nito ay igogrupo sa isang komunidad na may 12 miembro. Pwede silang mag "check in" sa oras na sumali sila sa mga gawaing religioso tulad ng panalangin, pagbabasa ng Biblia, pakikiisa sa banal na pagdiriwang ng Misa o ano mang gawain at pwede nilang ipaalam ang mga gawain nila sa mga kasama nila.

Ignio ay mula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay sindihan o pag-alabin. Ignio ay isang proyekto ng WeDoBelieve, isang organisasyon ng mga katolikong mangangalakal na nagpopondo sa mga nagpapalaganap at produktong pang-ebanghelisasyon.

Ang samahang namahala sa pabuo ng aplikasyong ito ay binubuo nina  Roberto Skertchly, Andres Ruzo, Flip Caderao, Jonathan Ogle and Brandon Copely.
ShareThis

Blogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon