Mahal Na Birhen ng Panubos


O Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Maluwalhating Ina ng iyong Anak ay ikinalugod mo na magdulot ng ikakatubos ng mga mananampalataya bilang mga bagong mga anak sa iyong simbahan mula sa mga di kumikilala sa tunay na Diyos. Ipagkaloob mo at nagmamakaamo kami sa iyo na nagmamahal at nagpaparangal sa kanya bilang mabuting halimbawa sa dakilang gawain sa pamamagitan ng kanyang merito at paggabay ay ipagsangalang kami mula sa lahat ng   kasalanan at sa pagkaalipin  ng kasamaan. Sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. 


Translated from the English version by Rev. Fr. Jessie G. Somosierra, Jr.
English Version (Our Lady of Ransom)


ShareThis

Blogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon