News from Divine Word Seminary Blog

Iniayos ko ang link sa blog na News from Divine Word Seminary, Tagaytay City, na pinamamahalan ni Rev. Fr. Randolf Flores, SVD. Ito ay maliwanag na naglalaman ng mga balta na nagaganap sa loob ng Seminaryo ng Divine Word o nang mga balitang nagaganap sa Tagaytay at sa kalawakan ng komunidad ng Society of the Divine Word. Marami ring blog si Fr. Randolf:
E-Arnoldus Library
Biblical Hebrew I
Divine Word Seminary Alumni/ae
The Gospel of John
Bible in Southeast Asia
Commentary on the Liturgical Readings for Sundays and Special Feasts
Pastoral Introduction to the New Testament
Arnoldus Library
Synoptics 2
SVD Hagiography
Divine Word Seminary
Introduction to the New Testament
Biblical Hebrew
SVD Mission
Stories and ANEcdotes to keep you SANE
Verbum Domini: CBAP 12th Annual Convention
Tagaytay Candidates Forum
Divine Word Seminary Semicentennial
Tagay-Tayo!
Diwa: Studies in Philosophy and Theology
Synoptics I
Introduction to Doing Catholic Theology
Divine Word School of Theology
Introduction to the Torah: Course 2009
Wisdom Literature
Certificate in Theological Studies
Church Fathers
Pastoral Introduction to the Old Testament
Aking Bibigyan pansi ang bawat isa sa mga blog na ito.
ShareThis

Blogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon