No to Reproductive Health Bill


Sa aking pag browse sa internet nakita ko ang ilang mga larawan at poster na sumasalungat sa reproductive health bill at aking pinagsama-sama ito ay ginawang isang slideshow.


Kung nais ninyo itong mailagay ninyo sa inyong blogspot.com blog ay magdagdag kayo ng gadyet sa design button at piliin ninyo ang pagdagdag ng slideshow. Doon sa options makikita ninyo kung saan kukunin. piliin ninyo ang picasa web album,sa option, piliin ninyo album, sa bahagi ng username type ninyo rhbillno@gmail.com, tapos lalabas doon ang mga album, piliin ninyo ang album na may pamagat na no to reproductive health bill. Kayo na ang bahala kung gaano kabilis ang gusto ninyo. Ang inilagay ko dito ay slow.

___
Mga Dagdag:
1. National "Philippines for life" Congress
2.  NO to RH Bill video produced by the Roman Catholic Diocese of Cabanatuan.
3. 9 mga Batang Mambabatas laban sa RH Bill
4. Oratio Imperata For the Respect of All Human Life
11. from Conception to Birth, very powerful medical Visualization.
12.Most Rev Gabriel D. Reyes, D.D. @ Philippines for Life Congress
13. Tutulan RH Bill - Fr. Melvin Castro 1 of 4
14. Tutulan RH Bill - Fr. Melvin Castro 2 of 4
15. Tutulan RH Bill - Fr. Melvin Castro 3 of 4
16. Tutulan RH Bill - Fr. Melvin Castro 4 of 4
17, The Word Exposed-QOF2 (Dec5)On Reproductive Health Bill
18. The Word Exposed-QOF On Reproductive Health Bill Part 1
19. The Word Exposed-QOF On Reproductive Health Bill Part 2
20. The Word Exposed-QOF On Reproductive Health Bill Part 3
21. The Word Exposed-QOF On Reproductive Health Bill Part 3b
22. The Word Exposed-QOF On Reproductive Health Bill Part 4
23. The Word Exposed-QOF On Reproductive Health Bill Part 5
24. The Word Exposed-QOF On Reproductive Health Bill Part 6
25. The Word Exposed-QOF On Reproductive Health Bill Part 7
26. The Word Exposed-QOF On Reproductive Health Bill - Conclusion
27.The Word Exposed - Does Sex between People have other Equally Important aside from procreation.Purposes,QOF1 (March 27)
28.. The Word Exposed - Anong Alternatibong Pamamaraan ang iminumungkahi ng Simbahan? QOF2 (March 27)
ShareThisBlogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon