Panalangin sa Araw ng Pasasalamat
Panginoon, nagpapasalamat kami sa Iyo.

sa kagandahang loob ng sangkatauhan

at sa espiritu ng katarungan

nanamayani sa bansang ito.

Nagpapasalamat ako sa Iyo

sa kagandahan at kaganapan ng

lupain at mga hamon ng mga lungsod.

Nagpapasalamat kami sa Iyo sa trabaho at pahinga

sa isat'isa at sa aming mga tahanan

Nagpapasalamat kami sa Iyo, Panginoon:

Tangapin mo ang aming Pasasalamat sa araw na ito


R: Amen.


_______


Isinalin mula sa wikang Ingles ni Rev. Fr. Jessie G. Somosierra


English version
Share