Rosaryo ( Android Application)


Ang application na Rosaryo ay gawa ni Ibautista.com. Sang ayon sa kanyang facebook profile ay siya ay si Tianne Bautusta na Nagtratrabaho sa isang IT Company sa Tokyo, Japan. Ito ay may bayad na $2.47

ShareThis

Blogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon