Santa Margaret ng Eskosya


Santa Margaret ay isinilang bilang isang prinsesang Ingles noong 1045. Si Margaret ay anak nina prinsesang Agatha ng Unggarya at Prinsipeng Anglo-Sahon na Edward Atheling. Inukol niya ang kanyang kabataan sa korte ng kanyang dakilang tiyo, ang hari ng England, Edward na Kompesor. Ang kanyang pamilya ay tumakas sa Normandong William na manlulupig. Habang sila tumatakas ang kanilang barko ay nawasak sadalampasigan ng Eskosa. Kinaibigan sila ng hari ng Eskosa na si Malcolm at nabighani sa kagandahan at magiliw na Margaret. Sila ay ikinasal sa kastillo ng Dunfermline noong 1070. Si Malcolm ay may mabuting kalooban kaya lamang ay magaspang ang ugali at hindi sibilisado.Sa Pagmamahal ni Malcolm kay Margaret natuto itong maging mahinahon, napino ang kanyang kilos at natulungan siyang maging mabuting hari. Iniwanan niya ang pamamahala kay Margaret ang gawaing pantahanan at palaging sumasanguni siya sa mga nauukol sa bagay ng Estado.
Margaret ay kumilos upang napaunlad ang kanyang ampon na bayan sa pamamagitan ng pagsulong ng sining at edukasyon. Ang reforma ukol sa pananampalataya ay pinaunlad niya sa pamamagitan ng paghihikayat ng pagkakaroon ng mga sinodo at nnakikiisa sa mga pagtatalakay upang maitama ang anumang pag-aabuso ng Layco at mga Clero tulad ng simonyats and lay people, such as simony, pagpapatubo at di nararapat na pag-aasawa. Kasama ng kanyang asawa, nagtayo siya ng maraming simbahan.

Margaret ay isang Reyna at mabuting ina. Siya at si Malcolm ay may anim na lalaking anak at dalawang babae. Margaret ay siya mismo ang nangasiwa sa pagbibigay ng pagtuturo tungkol sa pananampalata at sa iba pang pag-aaral.

1.Edward, killed 1093.
2.Edmund of Scotland
3. Ethelred, abbot of Dunkeld
4. King Edgar of Scotland
5. King Alexander I of Scotland
6. King David I of Scotland
7. Edith of Scotland, also called Matilda, napangasawa ni King Henry I ng England
8. Mary of Scotland, napangasawa ni Eustace III of Boulogne

Bagamat sya ay abala sa mga gawain ng tahanan at ng bayan, siya ay nanatiling malayo sa mga  bagay na makamundo. Ang kanyang privadong buhay ay payak. Siya ay may nakatalagang oras para sa panalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan.Bahagya lang siya kung kumain at maiksi lang kung matulog upang mayroon siyang panahon sa kanyang debosyon. Siya at si Malcolm ay may dalawang kuwaresma, isa bago dumating ang Linggo ng Muling Pagkabuhay at ang isa ay bago ang Pasko ng Pagsilang. Sa panahong ito, siya ay gumigising ng hating gabi upang makapagdiwang sa Banal na Misa. Bago siya umuwi ay naghahanap siya ng anim na mahihirap at pinupunasan niya ang mga paan nila ang lilimos. Napapaligiran siya palagi ng mga nagpapalimos at wala siyang tinangihan ni isa man sa kanila. Nakatala na hindi siya kumakain hangga't hindi siya nakakapagpakain ng 9 na mga ulila at 24 na matatanda. 

In 1093, King William Rufus ay surpresang umatake sa Kastillo ng Alnwick. Si haring Malcolm at ng kanyang pinakamatandang anak ay namatay sa nasabing sagupaan. Si Margaret noon ay nakaratay na sa kanyang higaan ng mabalitaan niya ito, pagkatapos ng apat na araw ay nalagutan rin siya ng hininga.

ShareThis

Blogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon