By Love Alone's Blog

By Love Alone ay isang blog na gawa ng isang  di kilalang 26 taong gulang na nasa nagsasanay sa buhay konsagrado. Wala masyadong impormasyon na matatagpuan tungkol sa kanya gawa ng ayaw niyanng magpakilala. Ang tanging inilagay lamang niya ay isang nagnanais na manatiling birhen na nagaaral na manatili lamang kay Kristo at nagnanais na suklian ang pag-ibig ng pag-ibig. Ito ay naglalaman ng mga bagay tungkol sa pagninilay-nilay kung paanong malaman kung may bokasyon at mga pagtugon sa panawagan ng bokasyon sa buhay konsagrado.

Inenerekomenda ko ito sa mga naghahanap ng kasagutan sa kanilang katanungan kung tinatawag sila sa buhay konsagrado.

Share