The Splendor of the Church

The Splendor of the Church ay isang blog upang idepensa ang Simbahang Katoliko sa mga tiwaling pagatake ng ibang sekta at pananampalataya. Ito ay nilikha ng isang paring relihiyoso na nabibilang sa mga paring Somascan, Fr. Abraham Abe Agranosa, CRS, ay tubong San Jose Del Monte Bulacan, nagtapos ng teologo sa Divine Word Seminary, Tagaytay City, Philippines.

Share