Biblia ng Sambayanang Filipino

Genesis

Catholic resources

Catholic Resources!

Catholic Saints of the Day

Follow Me

Follow Priest's board Filipino Catholics Bloggers Network on Pinterest. Visit Jessie's profile on Pinterest.

Radio Veritas

Radio Veritas
Listen

CBCP Online

Filipino Catholic Blogs

READ

Read

Followers

LET ME HEAR YOUR VOICE

popuri

My Popularity (by popuri.us)

Prayer Request

Prayer Request

Holy Eucharist

Holy Eucharist

Prayers

Prayers

On Bioethics

On Bioethics

My Multiply's Site

My Multiply's Site

In Honor of St. Augustine

In Honor of St. Augustine

Diocese of San Pablo

Diocese of San Pablo

Collection of Homilies Headline Animator

Collection of Homilies

<

ontoplist

Online Marketing
Oferty i praca w Zarabiaj.pl

Catholic World News

Biographies of Catholic Saints Headline Animator

Biographies of Catholic Saints

Activities

Activities

twitter

Twitter Widgets
Powered By Vistaprint

MEMBER

Your Link in del.icio.us

NEWS ABOUT CATHOLICS

Loading...
...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tuesday, January 10, 2012

Panalangin Kay san Antonio, Abad

Ito ay matagal ng hiling ng mga mananampalataya ng Brgy. Bitin. ngayon lang talagnag ipinahintulot ng Diyos na ito ay mabuo.Salamat sa Diyos na Panginoon at Tagapagligtas. Matagal na itong nasimulan pero di matapos ng manunulat. Iba nga ang pamamaraan ng Diyos.


Panalangin Kay san Antonio, Abad


O Masunuring San Antonio, Abad
na dagliang tumugon sa panawagan
ng Ebanghelyo para sa kabanalan.
Ninais mo na sa pamamagitan
ng Iyong paglaan ng panahon
ng katahimikan at panalangin
sa disyerto ay maging mabuting huwaran ka
ng mga mananampalatayang nag-aalay ng panalangin
upang lalong mapalapit sa
makapangyarihang Diyos Ama.

Nag-alay ka ng iyong sarili
upang makatulad ka sa
panginoong Jesus na naghahandog
upang ang sangkatauhan ay
patuloy na magkamit ng kaligtasan
laban sa kasamaan,
sa tawag ng kasalanan
at katamaran.

Pagalingin mo kami
sa lahat ng uri ng karamdaman
lalo na sa balat ng aming katawan.

Sa tulong ng Espiritu Santo,
Samahan mo kami na maramdaman
namin ang pag-gabay ng Diyos
sa pang-araw-araw naming desisyon
na umiwas sa daan ng kapahamakan.

Katulad mo,
nawa'y maging lakas kami ng loob
ng mga kapatid naming
nalulungkot sa kanilang
pag-iisa at pangungulila.

Sa aming pamimintuho sa iyo,
tulungan mo kaming sa aming panalangin
ay maihandog sa mapagmahal
at mapagligtas na Diyos.
(Tumahimik sandali at bangitin ng tahimik ang intensyon)

San Antonio, Abad, Mongheng Banal
Ipanalagin mo kami

San Antonio, Abad, gabay ng mga mangmang at nagdududa
Ipanalangin mo kami

San Antonio, Abad, nagdudulot ka ng kagalakan sa mga nalulumbay
Ipanalangin mo kami

Sanantonio, Abad, nagpapagaling ka ng mga may sakit sa balat
Ipanalangin mo kami

San Antonio, Abad, mahabagin sa mga nagangailangan
Ipanalangin mo kamiShare

No to Reproductive Health Bill

Loading...

blogup

Mass Readings of the Day

Year of the Poor

Year of the Poor

Person Finder

Total Pageviews

Facebook

Instagram

Instagram Instagram

Blog Loving

Follow

JOIN

Filipino Catholic Bloggers network !

Pope Francis' Tweets

frjessie's tweets

QuickScan

Google+

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

referrer

href="http://www.catholicinspired.com/2012/07/catholic-blogs-link-up-feel-free-to-add_28.html" target="_blank">Catholic Inspired!