Stigma, Kwento ng Pondo ng Pinoy, Tilamsik


Pondo ng Pinoy, Stigma, Tilamsik by frjessie

Tahanang walang hagdan - pabrika para sa mga may kapansanan. Binhi ng pag-asa - grupo ng mga bilango. Metro Manila. Tilamsik, kwento ng Pondo ng Pinoy.

Share