Magsimba

Magsimba.com ay isang websayt na naglalaman ng tungkol sa liturhiya ng Misa lalong lalo na ng awit sa salmo responsorio na may nota. Kasama na rin dito ang mga pagbasa sa araw ng linggo. Naglalagay rin ito ng mga mngkahing mga awit na pwedeng kantahin sa nabanggit na linggo. Naglalaman din ito ng pangsambang kalendaryo, mga listahan ng mga awiting pangsamba, mga yaman nsa pagbabalak sa pagsamba.

Share