Mga Awit Sa Daan Ng Krus

Awit sa Unang Estasyon ng Krus


Awit sa Ikalawang Estasyon ng Krus


Awit sa Ikatlong Estasyon ng Krus


Awit sa Ikaapat na Estasyon ng Krus


Awit sa Ikalimang Estasyon ng Krus


Awit sa Ikaanim na Estasyon ng Krus


Awit sa Ikapitong Estasyon ng Krus


Awit sa Ikawalong Estasyon ng Krus


Awit sa Ikasiyam na Estasyon ng Krus


Awit sa Ikasampu na Estasyon


Awit sa Ikalabingisang Estasyon


Awit sa Ikalabingdalawang Estasyon


Awit sa Ikalabingtatlong Estasyon


Awit sa Ikalabingapat na Estasyon
Share