Nabura

sa bagong disenyo ng Blogspot.com ay nagbigay ng panbagong pagkalito kaya nabura ang mga pictures. Sayang mga ilang taon na itong pinaghirapan. Wala tayong magagawa dahil bahagi ito ng mga pagbabago na kailangan nating harapin. Dapat nga lang na tayo rin ay may sapat na kahandaan sa mga pagbabago sapagkat napakabilis magpalit ngayong panahon. Para bagang di ka uso pagwalang pagbabago. bgat di maalis na may mga bagong mga nilalaman na siyang dahilan ng pagbabago pero kinakailangan bang baguhin ang lahat? pwede rin namang ang mga dagdag na nilalaman lamang ang ilagay lang ng hindi binabago ang lahat. Pero sabi nga ng iba binago na nga e di lahatin na. 

 Ang mga pagbabago ay isang desisyon ng mga mayari nito at wala tayong diretsong pakikipag-ugnayan at kontrol dito. Kailangan nga lang siguro na tayo ang mag-"update", ang mag-"upgrade" upang di tayo maiwanan at my sapat ayo ng kakayanan upang harapin ang ganitong mga uri ng pagbabago. nakakalungot nga lang talaga at sayang ang mga larawan na nakakabit sa mga blog posts. Pero may mga bagay na kailangan nating harapin at ipagibayuhin upang tayo ay higit na maging ganap sa pakikipag ugnayan.

Share