Talaan

Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng smartphone. Maraming lumalabas na mga smartphones ngayon sa palenke. Smartphones ang tawag sa mga makabagong generasyong mga telepono na may kapasidad na gamitin ito sa internet at may mga mobile applications. Apat ang pwedeng pagpalian na Smartphones. Una ang Apple, sinusundan ng Android, Pagkatapos ay Rim at panghuli ay Windows. Ito ay ang mga telepono na nabibilang sa magkakaibang sistema ng operasyon. Ang bawat isa ay may napipisil na sa tingin niya ay babagay sa kanyang pag gamit o panlasa. Ang mga nabanggit na mga uri ng smartphones ay may iba ring mga applications dahil magkakaiba ng lengguwahe nila. Dahil sa dami mg lengguwahe lumabas din ang maraming applications. kaya kung anu ang loenguahe ng telepono mo maghahanap ka ng application na magbibigay ng bagay o mga bagay na kailangan mong gamitin. Hindi lahat ng mga applications ay pwedeng gamitin sa lahat ng mga sistema ng operasyon. Mas maganda na kung maghahanap ka ng applications ay dapat kumuha ng application na pweeng gamitin sa anu mang platform. Evernote ay isa sa mganabangit na application. Isang  aparatong pang-internet na tumulong sa bawat isa na maalala ang mga puna, nota o sulat na ginawa mo o inipon mula sa mga napiling gawa ng iba na higit na kapakapakinabang sa iyo. 

Ang aplikasyon na ito ay maaring iugnay sa mgonline storage tulad ng Box, Dropbox at Google Drive.

Ang nabanggit na aplikasyon ay libre sa lahat ng platforms. Pwede itong gamitin hanggang 60 MB na laman sa loob ng isang buwan.


Share