Kailangan Ba natin ang RH Bill Poll


Ang usapin ng pagpapasa ng reproductive health bill ay lalong naging mainit dahil sa matinding pagnanais ng gobyerno na pigilan ang pagdami ng mga Filipino. Ang Simbahang Katoliko ay di pumapayag sa pamamaraan na pinipili ng Gobyerno. Hayaan ninyo na sa pamamaggitan ng pagboto sa tanong na ito ay maaring makita ang pulso ng sambayanang Kristiyano.


Share