Eukaristiya

Eukaristiya. ito ang tema natin sa loob ng tatlong linggo na. Kaya bilang bahagi ng adhikain na maghandog ng mga kayamanan ng ating pananampalataya sa Filipino."Naglalaman ang websayt na ito ng mga Panalangin at pagbasa na matatagpuan sa loob ng Banal na pagdiriwang ng Misa, ang pinakamataas na uri ng Panalangin na kung saan nakakatagpo ng tao ang Diyos sa anyo ng Kanyang Salita, Katawan at Dugo."


ito rin ay isa sa mga unang pagtangka na gumawa ng isang Android na aplikasyon na maaring ma-i-download ang nabanggit na aplikasyon dito.


Napagalaman din na kailangan ng credit card upang ang nabanggit na aplikasyon ay maaring makita sa google play.

Share