Sitwasyon sa bayan ng Bay, Laguna dulot ng hanging habagat

Kagabi pa dapat ito ihalathala pero dahil sa pagkawala ng linya ng Telepono at ng Internet hindi into naisakatuparan. Noong Martes ang report lamang ng mga naapektuhan ng malakas na ulan dulot ng Hanging habagat ay may roon lamang 300 pamilya sa evacuation centers na nasa baranggay ng Tagumpay, San Isidro, San Antonio, Maitim at Dila. Ngunit kahapon noong pinuntahan na mismo ang mga evacuation centers ay halos triple na ang mga ito. Ito ang report kahapon;
Brgy. Tagumpay 185 na pamilya
Brgy. San Antonio 256 na pamilya
Brgy. San Isidro 70 na pamilya
Brgy. Santo Domingo 114 na Pamilya
Brgy. Maitim 109 na Pamilya Brgy.
Dila 36 na pamilya
Brgy. calo 91 na Pamilya
kabuoan na 861 na pamilya.


 

Share