Catholic Bloggers Network

Isang magandang tagpo ang makita ang :""sayt" na Catholic Bloggers Network sa internet.  Matagal ko nang ninanis na magkaroon nito ang maging bahagi ng nabanngit na network. Sang ayon narin sa kanila nagsimula ang nabanngit na pagkilos mula sa isang grupo ng facebook na may pangalang  "Saint Padre Pio Catholic Bloggers Network" at  sa inpirasyon sa paanyaya ng Papa Benedicto XVI noong Agosto 2012 para sa isang mas mainam at magandang komunikasyon at pagkakaroon ng portal ng mga blogs at websayt. Ang kanilang moto ay mula sa mga salita ni Padre Pio, " Ang pinakamalaking pagibig ay ang agawin ang mga kaluluwa kay Satanas at ibalik sa Diyos."

Catholic Bloggers Network

div align="center">Catholic Bloggers Network

title="Catholic Bloggers Network">Catholic Bloggers Network

Catholic Bloggers Network

Share