San Barakiel

Si St. Barachiel o tawagin nating San Barakiel sa sarili nating wika ay kalimitang nakikita natin sa mga larawan o rebulto na isang Angel na may dala dalang isang basket na punong puno ng mga tinapay at pagkain. Si San Barackiel ay isa sa mga pitong kinikilalang Arkanghel sa Silangang Orthodox na Tradisyon. Sa mga makanluran na Tradisyon o Romanong Tradisyon tatlo lang ang kinikilalang mga prinsipe ng mga Anghel at di kasama si Barakiel dun. Bagamat nabibilang tayo sa Tradisyong Romano naging bahagi na natin ang pagkakilala sa pitong Arkanghel. 


 Ang pangalan na mula sa wikang Hebreo na Barkiel o Arabic na Buraqil na ibig sabihin ay Kidlat ng Diyos. Ang
Ang bislig na puno ng basket na kalimitang nakikita sa larawan ni San Barakiel ay sumisimbolo sa mga makakristiyanong mga magulang na naglalaan ng panahon at pagod upang mapunuuan ang pangangailang ng mga Anak sa kanilang pangangailangang pang espiritwal at materyal. tinatagurian ring patron mg Kristiyanong magasawa at pamilya at ng mga baog. bagamat walang opisyal na pahayag ang simbahan ang araw ng sabado ay ibinibigay sa pagpaparangal sa kanya. Ang mga taong isinilang rin s araw na ito ay humihingi sa kanya ng paggabay.

Habang naghahanap pa ng panalanging Filipino para kay San Barakiel, hayaan ninyo muna na ang panalnging ito mulasa wikang banyaga ang maging gabay natin. 


O Powerful Archangel, St. Barachiel, filled with heaven's glory and splendor, you are rightly called God's benediction. We are God's children placed under your protection and care. Listen to our supplications __________ grant that through your loving intercession, we may reach our Heavenly Home one day. 

Sustain us and protect us from all harm that we may posses for all eternity the peace and happiness that Jesus has prepared for us in heaven. 

Present to God the Father all these petitions through Jesus Christ our Lord together with the Holy Spirit forever and ever. Amen.
Parents Prayer:


Oh Blessed St. Barachiel, obtain for us through your intercession, the fullness of the graces of the most holy sacrament of matrimony. Intercede for us most fervently, in those moments of great duress and temptation, when we are most unlikely to recall your power to intercede for us, that through your benevolent love, you may thwart the efforts of the evil one to harm our marriage, our family and our faith. Be our bulwark against our weaknesses that our union may grow stronger, our family may grow more pious and our faith may grow deeper. St. Barachiel come with your legion of angels to rouse us out of our torpor! Help us and our children to do good and grow in the love of God and Mary. Amen


Share