Ang Binigyan ng Mas Marami ...

Ang pagdiriwang ng Banal na Misa kaninang umaga sa ganap na ika 6 ay pagpaparangal din para sa Obispong  Santo na si San Antonio Maria Claret na nagtatag ng isang kongregasyon ng mga pari at kapatirang lalaki na higit na kilala sa pangalang Claretians. 

Mas marami ang ibinigay mas marami ang hihingin, ang isang paalala ng ating panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. Kaya kaakibat ng biyaya na ipinagkaloob ng panginoong Diyos ay ang pagpapasalamat at ang responsibilidad na makila na ang kaloob na ito ay dapat pagyamanin. Hindi dapat ito sinasayang sa pagaaksaya at pagtatago lamang para di pakinabangan. Ang bawat bagay na kaloob ay isang biyaya at responsibilidad.
Share