Ang Salin ng Ama Namin sa Wikang English na gagamitin sa Misa sa Bagong Inglis na Misal

Ang Sulat ng presidente ng Kapulungan ng mga Obispong Katoliko sa Pilipinas na si Arsobispo Jose Palma ng Cebu ay sumulat ng isang liham na nagtatalaga sa saling Ingles ng Ama namin na gagamitin sa loob ng misa na ingles sa Pilipinas.


 

Share