Banner Exhange


Isang maganda ring pagkakataon na sumali sa palitan ng baner upang magkaroon din ng iba pang pagkakataon upang makita ng iba ang blog kaya lang kailangan ding maglagay ka ng kodigo upang ang ibang banner rin ay makita sa iyong blog. 

Ang isang hindi lang maganda rito ay di mo kayang kontrolin kung anong uri ng banner ang pwedeng magpakita sa iyong blog.Share