Blogs ng mga Katolikong Pilipino

Isang pagkakataon na maipon ang lahat ng mga bloggers na Katoliko. Kaya nga ang pahina na ito ay isa sa mga lugar na kung saan ay matatagpuan ang lahat ng mga gawa ng mga Pilipinong Katoliko na Naglalaman tungkol sa ating pananampalataya lalong lalo na ngayong ipinagdiriwang natin ang Taon ng Pananampalataya mula ngayong Oktubre 11, 2012 hanggang November 24, 2013.

Isang malaking pagkilos din ang paglalagay ng sariling sayt para sa network na ito ng mga Pilipinong Katolikong grupo. Bagamat may network na tungkol sa mga katolikong blogger pero nais na mabigyan mismo ang isang grupo ng mga Pilipinong aktibo sa internet na handang ipagtangol o magpahayag tungkol sa pananampalatayang katoliko. Matagal na tayong nanahimik sa walang habas na pag-aatake ng ibang pananampalataya at sekta. Kinakailangan ding marinig nila ang tinig ng Katolikong Pilipino dahil sa sinabi ni Kristo Hesus sa Mateo 28:18. 'Turuan ninyo sila ng dapat nilang malaman".

Matatagpuan ang network na ito sa internet na tirahang ito: Filipino Catholic Blogger's Networkhttp://filipinocatholicbloggersnetwork.blogspot.com/

Isang Facebook na pahina ang itinakda para rin dito: Filipino Catholic Blogger's Network page,https://www.facebook.com/pages/Filipino-Catholic-bloggers-Network/460652920644846?fref=ts 

 Share