Subukan ang Email, Mobile Blogging

---------- Forwarded message ----------Paano nga ba ang email blogging?

Wala naman itong pagkakaiiba sa tradisyonal na pamamaraan ng paggamit ng internet at kumputer. Kaya lang ang gamit mo dito ay ang cell phone mo o kung may tablet  pc ka.


Maaring may iba nga lang na porma ang kalalabasan nito kaysa sa dating pamamaraan pero dito mas mabilis ang mag post mo.

Itong paglalagay ngayon nitong sipi na ito ay isang halimbawa kung ano ang higit na mainam sa taong nagblog. Palagay ko ay depende sa bawat blogger na ito nakasalalay at sa kanyang pamamaraan na gagamitin.

Maliwanang na ang ang pagbloblog habang naglalakbay ay may pagkaimpormal. Wala itong label, wala rin itong alignment kundi yong standard left alignment at wala rin itong spacing kundi ang standard na isang patlang kahit na lagyan mo ng patlang sa monile phone mo. Pero ang lahat na ito ay pwedeng itama at  isaayos  pag nasa desktop o nasa notebook pc  ka na.