Maputi

Gawing puti ang likod ng blog. Mahirap basahin ang letra kapag ang likod ay itim kahit na kung ay letra ay puti. Ito ay minungkahi ng isang mambabasa ng blog na ito. Tama nga naman, may kahirapan na basahin ito kahit na ang letra ay puti. Maari siguro kung bata bata ang magbabasa nito ngunit hindi ito maaring basahin ng isang Matanda. Kaya ginawan ng paraan na mailagay ang nasabing blog sa nasabing panukala.

Ito ang source code na ginamit upang maari ring magamit ng iba pa.

css of priest                                                                                            

Malaking tulong din ang Html Color picker na ito.

Ganun din ang Css Color Hex Value Share