Friday, October 26, 2012

Misa para kayTeresita

Misa para kay Teresita P. Esguerra, namatay sa respiratory failure na taga San Nicolas, Bay, Laguna.
San Agustin, Ipanalangin mo si Teresita
San Nicolas ng Tolentino, Ipanalangin mo si teresita

Share

No comments:

Post a Comment