Misa sa Patay

Misa sa Patay.
katatapos lamang ng isang pagdiriwang ng Banal na Misa para sa kaluluwa Meniano Seda at sa kapanatagan ng kanyang mga mahal sa buhay.

Si Meniano ay taga Sta. Cruz, Bay, Laguna na mamayapa na sa piling ng Panginoon dahil sa atake sa puso sa edad na 56.

San Agustin, ipanalangin mo si Meniano
San Nicholas de tolentino, ipanalangin mo si Meniano