Pulong

Isa sa mga gawain ng mga pari ng vicaria ay ang pagpupulong kahit minsan man lamang bawat buwan. Isang pagkakataon na pagusapan ang mga kasalukuyang kalagayan ng bawat parokya sa bawat vicaria. Bahagi ng pagninilay bilang isang Bayan ng Diyos na makita ang mga mas magandang pamamaraan upang lalong ilapat ang ating pananampalataya sa kasalukuyang panahon. Isa ring pagkakataon upang lalong mapalapit ang bawat pari bilang bahagi ng isang komunidad ng mga pari.


Share