Rango sa Internet

Pormal na inilagay ang blog na ito na magkaroon ng sariling account sa Alexa na isang internet ranking sayt. Mahalaga na gumamit ng mga ganitong sukatan upang malaman ang ranggo ng isang blog o websayt upang makita rin kung ang mga isinusulat sa nabanngit na blog ay may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Medyo ang nabanngit na pagkilos ay madali sa isang may alam sa pagproprograma sa kumputer pero pwede namang pagaralan ng sino man. Ang pagbubukas ng isang bagong blog tungkol sa Filipino Catholic Bloggers Network ay tamang tama na matugunan ng ganitong uri ng instrumento


Ang Google ay mayroon ding ganitong uri ng panukat na makikita mo sa dashboard ng iyong blog, kaya lang kailangan ang iba pang panukat dahil pag-aari din ng Google ang blogspot.