Santa Catherine Tekakwitha

Si Beata  Kateri Tekakwitha (1656-1680), na kilala rin bilang Beata Catherine o Katerina Tekakwitha, ay kabilang sa 7 na maging   Banal o Santo at Santa kasama ng Pilipinong Pedro Calungsod sa pamamagitan ni Papa Benedito XVI sa Oktubre 21.

"Tayo ay binigyan ng inspirasyon sa pananampalataya sa pamamagitan ng halimbawa ng  batang babae ito   na namatay tatlong siglo na ang  nakalipas sa taong ito. Lahat ay nabigyan ng isang magandang halimbawa sa pamamagitan ng kanyang buong pagtiwala sa kalooban ng  ng Diyos, at tayo ay hinihikayat sa pamamagitan ng kanyang nagagalak na katapatan sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, "komento ni John Paul II sa okasyon ng kanyang pagkabeata noong 1980.

"Dapat paalalahanan tayo ng kanyang pagiging beata na ang lahat ay tinatawag na sa isang buhay ng kabanalan, mula  sa ating binyag, ang Diyos pinili sa bawat isa sa atin" upang maging banal at walang bahid at upang mabuhay sa pamamagitan ng pag-ibig sa kanyang presensya ". Kabanalan ng buhay - pakikiisa kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin at  kawanggawa - ay hindi isang bagay na  reserbado sa piniling iilan na  kabilang sa mga kaanib sa Iglesia. Ito ay ang bokasyon ng lahat, "sabi  ni Papa John Paul II.

Siya ay ipinanganak sa Ossernenon, malapit Auriesville, New York, USA. Ang kanyang ama ay isang Indiyano sa lahi ng isang Hepe ng Mohok f at kanyang ina ay isang Katolikong Algonquin.

Sa edad na apat na siya pinahirapan mula sa isang atake ng bulutong tubig na naging sanhi rin ng pagkamatay  kanyang mga magulang. Siya ay inampon ng kanyang dalawang tita at isang tito at nanirahan sa nayon na tinatawag na Caughnawaga.

Noong si  Tekakwitha ay sumapit sa edad labing-walo na kilala niya si Padre de Lamberville, isang misyonerong Heswita noong  itinatag ni padre sa  Caughnawagang ang isang kapilya. Sa edad na dalawampu't siya ay bininyagan at ibinigay ang pangalan ng Kateri, na Indiyano sa lahi ng Mohok na ang ibig sabihin ay Catherine.

Hindi sangayon ang kanyang pamilya sa pagtanggap niya kay Hesus at pananampalatayang Katoliko. Siya ay itinakwil ng kanyang mga kamaganak at pinagbantaang pahihirapan o papatayin kung hindi niya itatakwil ang pananampalatayang Kristiyano. 

Noong Julyo Sa Hulyo 1677,  si Kateri ay umalis sa kanyang nayon, tumakas at naglakbay ng higit sa 200 milya (322 km) na binabalagkas ang gubat, ilog, at ilat para marating ang Katolikong misyon ng San. Francisco Xavier sa Sault Saint-Louis, malapit sa Montreal.

Ang kanyang paglalakbay ay umabot  ng  higit sa dalawang buwan at doon, natanggap niya ang kanyang unang Komunyon sa Araw ng Pasko 1677. Dun din niya ginaawa ng isang banal na panata ng panghabang-buhay na paging birhen sa Pista ng pagpapahayag 1679.

Nagturo siya ng mga panalangin sa mga bata, nagalaga sa mga matatanda at mga may sakit, at  madalas dumalo sa Misa sa pagsikat at paglubog ng araw. Bagaman hindi pormal na tinuturuan at hindi marunong  magbasa at magsulat, si Kateri ay nasanay sa isang buhay ng panalangin at penitensiya
.
 "Sino ang maaaring magsabi sa akin kung ano ang pinaka-kalugud-lugod sa Diyos na maaari kong gawin ito?" Naging kasabihan ito ni Kateri.
"Gusto kong maging isang Kristiyano, kahit na ikamatay ko ito," turan niya sa umampon sa kanya sa hindi pagpapakain sa kanya dahil ayaw niyang magtrabaho sa bukid sa araw ng linggo. 

Humina ang kanyang kalusugan namatay siya noong 1680 sa edad na 24. Kanyang huling mga salita ay, "Jesus, mahal na mahal kita." Sandali pagkatapos siya namamatay, ang kanyang mapeklat na muka ay himalang pinaganda ng Diyos.

Si Kateri ay kilala bilang "Liryo ng Mohawks" o "Pinakamagandang bulaklak sa lahat ng Tao."

Si Kateri ay ipinahayag karapat-dapat sambahin sa pamamagitan ng Papa Pius XII noong Enero 3, 1943, at beato ni Papa John Paul II sa 1980

Kapistahan
Amerika - July 14
Canada - April 17