Seminar sa tagapagmuno live ngayon sa ustream

Pamamaraan ng pagkakaroon ng mga lider ay ang pagsisimula nito ng paghuhubog mula sa mga kabataan. hindi natin nililimitahan na kumuha ng lider mula lamang sa mga kabataan o sa mga matatanda lamang, lahat ay dapat isipin ang mga pamamaraan ng makahubog ng mga lider dahil ito ay salat sa ating simbahan. hindi dahil sa ito ay wala ngunit hindi lamang naayos.



Share