Walang Salita

No sound, yan sana ang salitang gagamitin ko. Medyo may kahirapan ang pagsasatagalog o pagsasalin ng wikang Ingles sa Filipino. Ginamit ko na lang ang walang salita. Ito ang nararanasan minsan kapag nanood ng NewsTV ng Gma network. Isang bagong channel na hiwalay sa kinaugaliang channel 7. Maganda ang reception pero wala kang marining, silent movie. Sayang sapagkat dokumentaryo pa naman ito tungkol sa kagubatan na pinamagatang "Born to be Wild" 

Maaring dahilan nito ay ang mismong network o ang cable station na bumabato nito patungo sa aming mga TV sets.

Share