Album ng pamilyang namimintuho kay San Agustin

Ang album ng pamilyang namimintuho kay San Agustin ay matagal ng nasimulan kaya lang ay naantala ito sa maraming bagay. katulad ng maliit na resolution sa pag scanned nito. Ang panahon ng pagsasaayos at paghihintaya ng mga larawan ay matagal. Hindi pa kasama ang halos isang buwan ng pagkaligaw ng package nang ipinadala ito sa printing press. Ito ay ilan sa mga nilalaman nito. Hindi pa kasama ang pabalat nito at ang aking mensahe.

Kung may nais kayong itamo bago ito ilimbag ay maaring ilagay rito upang maayos kaagad. Maraming Salamat!

Album of Families Album of Families1 Album of Families2 Album of Families3 Share