Larawan

Isa sa mga dahilan kung bakit kailangan na ang mga larawan na ginagamit ay dapat ilagay sa lagayan ng punong blogsayt ay dahil sa ito ay makikita sa preview ng aplikasyon o nang mobile blogsayt. Nakakabawas nga lang ito ng bytes na pwede mong magamit kaysa sa ilagay mo sa ibang mga lagayan ng larawan o mga dokumento.   

Tama mas matrabaho nga lang ito kaysa sa maari mong magamit ang isang larawan sa dalawa o higit pa na lugar sa internet kaysa sa bawat blog ay ilalagay mo ang nabanngit na larawan. Sa kasalukuyang panahon hindi na usapin ang dami ng bytes ng isang larawan dahil binibigay na ito ng mga maraming sayts sa internet sa paglago na rin ng makabagong teknolohiya.

Share