No to RH Bill


Hayaan ninyo na ilagay ko rito ang paninindigan ng Pro-Life Philippines sangayon sa bagong pahayag o bersyon ng Reproductive Health Bill. Patuloy pa rin nating tinututulan ang nabanngit na panukalang batas.
Pro Life Philippines Foundation, Inc.Position Paper on the New RH Bill VersionFiled at the House of... Share