Operation Relief Habagat

Noong Agosto 15 2012, bilang bahagi ng pagkilos para sa mga nasalanta ngbaha dulot ng hanging habagatmay mga nagbigay upang makatulong sa mga parokyanong naapektuhan. Isa na rito ang De La Salle University.Share