Relief Operation Habagat

Bahagi ng patuloy na pagtugon sa mga nabahaan, noong Agosto 16, 2012. Nagtungo naman tayo sa Brgy. San Antonio, Bay, Laguna. Pinuntahan mismo natin ang kanilang lugar at nakita natin ang mataas na tubig, kalimitan ay nasa paaralan ng nabanggit na baranggay  sa Elementarya at Sekondaryang baitang.

Share