Saturday, September 29, 2012

Widget ng mga Santo at Santa

Isang magandang tanawin na matagpuan sa isang katolikong websayt kung may mga widgets na naglalabas ng mga Santo sa pangaraw na buhay. Pagkatingin mo pa lang ay may makikita ka na na santo o santa na ipinagdidiriwang sa araw na ito. Ito nga lamang ay sa wikang banyaga. Matagal ko nang pinagaaralan ang gumawa ng ganitong uri na widget pero di ko pa natatapos dahil hindi ako magaling sa programming. Kinakailangan ang isang magaling sa Javascript, css, flash at html. Kung papalarin makakagawa rin tayo na tagalog. Wala pati dito sa widget na ito ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz dahil naka base ang kalendaryo liturhika  na ito sa U.S.

Share

Friday, September 28, 2012

San Lorenzo RuizNgayon ay ipinagdiriwang ng boung sangkaKristiyano ang kapistahab ni San Lorenzo Ruiz. Ang unang Filipinong Santo. Isang Martir.

Si San Lorenzo ay ipinanganak noong Nobyembre 28 1594 sa Binondo, Manila mula sa isang tatay na Intsik at Filipinang nanay, parehong katoliko. Ang tatay niya ang nagturo ng wikang Intsik at ang kanyang nanay naman ng Filipino.

Si San Lorenzo Ruiz ay naglingkod sa mga paring Dominikano bilang sakristan sa simbahan ng Binondo, Ang parokya ng Mahal na Birhen ng Rosaryo na ngayon ay kilala na Basilika Minores ni San Lorenzo Ruiz. Dito rin siya naglingkod bilang escribano o manunulat dahil sa maganda niyang panunulat. Naging miyembro siya ng Samahan ng Banal na  Rosaryo (Cofradia del Santissimo Rosario). Napangasawa niya si Rosaryo at nagkaroon ng dalawang anak na lalaki at isang babae. 

Habang nagtrarabaho siya  bilang mamumulat sa kanyang parokya napagbintangan siya noon 1636 na nakapatay sa isang Kastila. Hinangad niyang magpakopkop sa mga paring Dominikano na sina Sant Antonio Gonzalez, San Guillermo Courtet, Saint Miguel de Aozaraza,   San Vicente Shiwozuka de la Cruz at isang layko na may ketong na si San Lazaro ng Kyoto.Nakaalis sila noong 1936 sa Pilipinas patungong Okinawa.

Pagkarating nila sa Japan ay hinuli sila ng mga Hapones dahil ang pananampalatayang Katoliko noong ay inuusig ng Tokugawa shogunate at kinulong. Halos dalawang taon silang kinulong at pagkatapos ay inilipat sila sa Nagasaki upang lalong pahirapan. Siya at ng kanyang mga kasama ay pinahirapan sa pamamagitan ng maraming pamamaraan na ang paglalagay ng malaking karayom sa pagitan ng daliri at ng kuko.

Siya at ang kanyang mga kasama ay namatay sa pamamagitan ng pagtali sa kanila ng pabaligtad habang ang kanilang ulo ay nasa ilalim ng isang butas hanggang maubusa ng dugo at maubusan ng hininga kaysa sa umalis ng Japan o magtakwil ng pananampalataya. Siya at ang kanyang mga kasama ay namatay noong Septiyembre 28 1637. Kilala siya sa kanyang tinuran, "Ako ay Katoliko, isang libong buhay man ay iaalay ko sa Diyos."
Share

Catholic Bloggers Network

Isang magandang tagpo ang makita ang :""sayt" na Catholic Bloggers Network sa internet.  Matagal ko nang ninanis na magkaroon nito ang maging bahagi ng nabanngit na network. Sang ayon narin sa kanila nagsimula ang nabanngit na pagkilos mula sa isang grupo ng facebook na may pangalang  "Saint Padre Pio Catholic Bloggers Network" at  sa inpirasyon sa paanyaya ng Papa Benedicto XVI noong Agosto 2012 para sa isang mas mainam at magandang komunikasyon at pagkakaroon ng portal ng mga blogs at websayt. Ang kanilang moto ay mula sa mga salita ni Padre Pio, " Ang pinakamalaking pagibig ay ang agawin ang mga kaluluwa kay Satanas at ibalik sa Diyos."

Catholic Bloggers Network

div align="center">Catholic Bloggers Network

title="Catholic Bloggers Network">Catholic Bloggers Network

Catholic Bloggers Network

Share

Wednesday, September 26, 2012

Isang Panalangin

Amang makapangyarihan Diyos ng kasaysayan
Nagpapasalamat kami sa iyo sa biyaya ng buhay
At sa pagpapadala Mo sa amin ng iyong Anak
Na nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
Nawa'y mapahalagahan namin ang bigay Mong buhay.
Matigil nawa ang kultura ng karahasan at walang katuturan na patayan.
Ipadala Mo ang espiritu Santo, upang bigyan Mo kami ng
Malawak na pang-unawa
Na makita ang solusyon sa aming mga suliranin
Sa pamamagitan ng mapayapang paraan.


Diyos ng pag-ibig
Ibinigay Mo ang Iyong anak na si Hesus,
Sa kaligtasan ng sangkatauhan
At ipinakita Mo ito sa larawan ng Banal na Pamilya, Maria, Jose at Hesus.
Patatagin Mo ang pagmamahalan
Ng bawat mag-asawang Kristiyano.
Nawa'y ang pagmamahalan nila
Ay maging katulad ng pagmamahal ni Kristo
Sa Kanyang Simbahan.
Gabayan mo ang mga Magulang, na magampanan nila ng mahusay
Ang kanilang tungkulin sa kanilang mga anak,
Upang hubugin silang mabubuting mamamayan At kristiyanong Katoliko.
Turuan mo ang mga na maging mapagmahal
At masunurin sa kanilang mga magulang at nakatatanda,
Katulad ng batang si Hesus, ang Sto. Nino.


Diyos ng kalikasan,
Nilikha Mo ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng tao.
Turuan mo kaming igalang ang kalikasan,
At magamit namin ang Iyong mga nilikhang bagay
Nang walang pag-abuso, para sa aming kabutihan,
At sa susunod na generasyon.
Alam namin na ang paglapastangan sa kalikasan
Ay magbabadya ng kapahamakan sa amin
Idinudulog namin sa iyo ang aming parokya
Ang mga namumuno at miyembro ng bawat Organisasyong pangsimbahan
Upang lalong maramdaman ang iyong pagpapala.
Ipinapanalangin din namin ang mga Pari,
Upang manatili silang maging Banal
At mahusay na instrumento ng iyong pagpapala at pagliligtas.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon at
Tagapagligtas sa Tulong ng Espiritu Santo. Amen.


San Lorenzo Ruiz Ipanalangin Mo kami
San Miguel Arkanghel Ipanalangin mo Kami
Nuestra Senora de los Angels Ipanalangin mo kami


(Ang panalanging ito ay ginamit bilang bahagi ng panglinggong dasal pagkatapos ng Komunyon bago ng huling panalangin tuwing magdiriwang ng Misa mula noong taong 2003 hanggang January 2007. maraming salamat ka Sis. Ghie Real sa pagkatagpo ng kopyang ito. )

Share

Imbitasyon 2012

dito ko po ilalagay ang mga pormal na imbitasyon na natangggap at naidownload. Sisikapin ko pong idownload ang mga nabanggit na imbitasyon. Maaring npuntahan ko po ito o hindi. Nais kong isama sila rito upang kahit papaano ay maipakita ko ang aking pasasalamat sa pagbibigay nila ng importansya, kung hindi po ito nadaluyan ay gawa po ng higit na pangangailangan na matugunan ang pastoral na gawain bilang pari.

Share

San Barakiel

Si St. Barachiel o tawagin nating San Barakiel sa sarili nating wika ay kalimitang nakikita natin sa mga larawan o rebulto na isang Angel na may dala dalang isang basket na punong puno ng mga tinapay at pagkain. Si San Barackiel ay isa sa mga pitong kinikilalang Arkanghel sa Silangang Orthodox na Tradisyon. Sa mga makanluran na Tradisyon o Romanong Tradisyon tatlo lang ang kinikilalang mga prinsipe ng mga Anghel at di kasama si Barakiel dun. Bagamat nabibilang tayo sa Tradisyong Romano naging bahagi na natin ang pagkakilala sa pitong Arkanghel. 


 Ang pangalan na mula sa wikang Hebreo na Barkiel o Arabic na Buraqil na ibig sabihin ay Kidlat ng Diyos. Ang
Ang bislig na puno ng basket na kalimitang nakikita sa larawan ni San Barakiel ay sumisimbolo sa mga makakristiyanong mga magulang na naglalaan ng panahon at pagod upang mapunuuan ang pangangailang ng mga Anak sa kanilang pangangailangang pang espiritwal at materyal. tinatagurian ring patron mg Kristiyanong magasawa at pamilya at ng mga baog. bagamat walang opisyal na pahayag ang simbahan ang araw ng sabado ay ibinibigay sa pagpaparangal sa kanya. Ang mga taong isinilang rin s araw na ito ay humihingi sa kanya ng paggabay.

Habang naghahanap pa ng panalanging Filipino para kay San Barakiel, hayaan ninyo muna na ang panalnging ito mulasa wikang banyaga ang maging gabay natin. 


O Powerful Archangel, St. Barachiel, filled with heaven's glory and splendor, you are rightly called God's benediction. We are God's children placed under your protection and care. Listen to our supplications __________ grant that through your loving intercession, we may reach our Heavenly Home one day. 

Sustain us and protect us from all harm that we may posses for all eternity the peace and happiness that Jesus has prepared for us in heaven. 

Present to God the Father all these petitions through Jesus Christ our Lord together with the Holy Spirit forever and ever. Amen.
Parents Prayer:


Oh Blessed St. Barachiel, obtain for us through your intercession, the fullness of the graces of the most holy sacrament of matrimony. Intercede for us most fervently, in those moments of great duress and temptation, when we are most unlikely to recall your power to intercede for us, that through your benevolent love, you may thwart the efforts of the evil one to harm our marriage, our family and our faith. Be our bulwark against our weaknesses that our union may grow stronger, our family may grow more pious and our faith may grow deeper. St. Barachiel come with your legion of angels to rouse us out of our torpor! Help us and our children to do good and grow in the love of God and Mary. Amen


Share

Saturday, September 8, 2012

Evacuess of St. Augustine Parish, Bay, Laguna as of September 8, 2012

Here is the list of evacuees in the Parish of St. Augustine, Bay, Laguna, Philippines. 

Bay Central             -  322 families
Calo                        - 157 families
Maitim                     - 136 families
San Antonio             - 165 families
Tagumpay                - 16 families
Sto Domingo            - 274 families
Tent City (Marianville) 245 families
                   
                        Total 1,315 families in evacuation centers
Additioal information, there are people who did not leave their homes, we call them underwater;
Tagumpay          151
Sto. Dominggo     63
San Isidro         205
San Antonio       512
                       ____

 931 families in underwater


Rev. fr. Jessie G. Somosierra, jr

Share