Saturday, October 27, 2012

Seminar sa tagapagmuno live ngayon sa ustream

Pamamaraan ng pagkakaroon ng mga lider ay ang pagsisimula nito ng paghuhubog mula sa mga kabataan. hindi natin nililimitahan na kumuha ng lider mula lamang sa mga kabataan o sa mga matatanda lamang, lahat ay dapat isipin ang mga pamamaraan ng makahubog ng mga lider dahil ito ay salat sa ating simbahan. hindi dahil sa ito ay wala ngunit hindi lamang naayos.Share

Friday, October 26, 2012

Unladsanayan


Unladsanayan. Yan ang tawag ni Bro. Charlie Grey Domingo sa enterpreunership. Ilan lamang na pagbabalangkas sa gawain ng simbahan na kailangang palakasin para sa  paglilinkod ng Simbahan/Iglesia sa mga mahihirap upang higit nilang maunawaan na ang ating Diyos ay tunay na nagliligtas sa kanyang mamayan dahil tinutulungan nitong umagat sa kanilang pamumuhay anu man ang pagkalugmok nito sa kahirapan.

Kaya isa ring pamamaraan ng Iglesia ay ang pagbabalangkas ng programa na hindi lamang tumutugun sa katatayuan ng mga mananampalataya sa larangan ng espiritwalidad ngunit ang kabuuan na kabuoan ng pagkatao at kasama nito ang kanyang pangangailangang materyal dahil maliwanag na hindi lamang ang kaluluwa ng tao ang iniligtas ng ating Panginoong hesukrito kundi ang bou nitong pagkatao kasama ang kanyang katawan at mga pangangailangan nito.

Bahagi nito ay isa sa mga programa na inilunsad ng parokya ni San Agustin, Bay, Laguna ay ang Microfinance na naglalayon na turuan ang mga mananampalataya na mag impok at tulungan ang mga may mga pangsariling maliit na hanapbuhay na lalong lumago ang kanilang hanap buhay sa isang pamamaraan na hindi sila mababaon sa 5-6. Kahapon ay may 24 na naaprobahan na makakasama sa boung kabouan na napautang na mula noong una.

Share

Misa Pasasalamat

Kahit na sa gitna ng lakas ng ulan na dala ng bagyong si Ofel, natuloy ang pagdiriwang ng Banal na Misa sa Sitio Kabaritan ng Santo Domingo, Bay, Laguna bilang pasasalamat sa pag urong ng tubig dulot ng baha ng hanging habagat mula noong unang linggo ng Agosto. nagsiuwian na ang lahat ng mga evacuess ng Sto. Dominggo bagamat may pangamba na baka bumalik ng tubig gawa ng matinding ulan dala ng hangin ni Ofel na magtatagal hanggang bukas ng gabi.

Ang Misa ay isang pasasalamat ng pagalis ng tubig na siyang tumigil sa mga bahat ng mga mananampalataya sa loob ng tatlong buwan. Isa rin itong panalangin ng boung pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na may kapangyarihan ng higit kaysa sa mapanirang  kapangyariha ng  kalikasan.

Share

Misa para kayTeresita

Misa para kay Teresita P. Esguerra, namatay sa respiratory failure na taga San Nicolas, Bay, Laguna.
San Agustin, Ipanalangin mo si Teresita
San Nicolas ng Tolentino, Ipanalangin mo si teresita

Share

Pulong

Isa sa mga gawain ng mga pari ng vicaria ay ang pagpupulong kahit minsan man lamang bawat buwan. Isang pagkakataon na pagusapan ang mga kasalukuyang kalagayan ng bawat parokya sa bawat vicaria. Bahagi ng pagninilay bilang isang Bayan ng Diyos na makita ang mga mas magandang pamamaraan upang lalong ilapat ang ating pananampalataya sa kasalukuyang panahon. Isa ring pagkakataon upang lalong mapalapit ang bawat pari bilang bahagi ng isang komunidad ng mga pari.


Share

Wednesday, October 24, 2012

Logo

Medyo natagalan para makagawa ng logo para sa dalawa pang blog na sinimulan kong ayusin ang Catholic Resources at ang  Filipino Catholic  Bloggers Network. Ipaayos sana sa mga internet cafe na mayroong nagaayos ng   larawang pangkumpyuter, kaya lang maraming ginagawa sila.Mabuti nalang may pagpupulong ang mga kabataan ngayon. mabilis ang mga kabataan ngayon sa larangan ng makabagong teknolohiya. isang pagpapasalamat kina Christian Bautista at Jed Ebron na siyang instrumental sa mga nabanggit nalogo

Share

Rene Manipol

Isa sa mga binibigyan pagpapahalaga ng Iglesiang Katolika ay ang paalala sa mga taon ang Sakramento ng Pagpapahid ng Langis sa mga Maysakit. isang serbisyo ng simbahan na ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo na kaya siya pumarito sa daigdig na ito ay hindi lamang sa mga may kasalanan kundi gayon din sa lahat na pinahihirapan sa daigdig na ito kasama na ang mga may karamdaman sa katawan. Patuloy ang katekesis para maunawaan ng mga tao na kinakailangan nila ang sakramento ng 'pagpapahid ng Langis' ay hindi lamang para ihanda sila sa espiritwal nilang kalalagayan ngunit upang malunasan din ang kanilang hirap na pinagdudusahan gawa ng kanilang karamdaman.  

Minsan nang nabigyan ng pagpapahid ng langis si Rene ngunit nais niya pa rin itong ulitin. Matagal na ang una niyang pagkakataon. Hindi naman pinagbabawal ang pag uulit ng 'Pagpapahid ng Langis sa Maysakit'. Sa pagkakataon na ito ay may taimtim siyang panalangin dahil sa tindi ng kanyang paghihirap. Nahihirapan na siyang huminga. May sakit siya sa puso at ang hatol sa kanya ay kailangan niyang mapalitan na ang kanyang puso kung sakaling kakayanin.Mahirap lang sila at hindi madali ang maghanap n puso na ipapalit para mabuhay. Kaya, ang hiling niya ay kung kukunin siya ng Panginoon ay kunin na siya agad sapagkat hindi lamang siya nahihirapan kundi ang kanyang boung pamilya. May asawa at dalawang anak na babae siya. Ilang linggo na siyang di nakatulog at kapag sinumpong ang kanyang sakit ay di narin nakakatulog ang kanyang pamilya.

May mga paghihirap tayong nararanasan sa daigdig na ito na pwede nating ialay sa panginoong para sa pagbabawas ng kaparusahan sa mga nagawa nating pagkakasala at sa ating mga mahal sa buhay. Redemptive sufffering sa wikang banyaga na ang mga kaakibat na panalangin natin na inaalay gawa ng ating paghihirap na ginawa natin sa ating sarili o dahil na rin sa kasalukuyang pagkakataon katulad ng kay Rene ay maaring makatulong sa ating kapwa para mabawasan ang paghihirap na pwede nating danasin gawa ng pagkakasala natin. Bagama't wag rin nating kalimutan na ang pagkahabag ng Diyos ay maari ring ilayo tayo sa kaparusahang darating gawa ng kanyang awa at dahil nakita niya ang katapatan ng ating puso sa ating walang sawang pamimintuho sa kanya

Share

Deed of Donation

Isa sa mga binibigyan pansin ng parokya ay ang mga kinatitirikan ng mga kapilya na siyang pagaari pa nang mga parokyano. Wala namang problema ito lalo na kapang ang mga may- ari ng lupa ay mga deboto ng ating pinaniniwalaang pananampalataya. Kaya lang di rin kaila sa atin na ang mga may ari na ito ay di palaging narito magpakailanman upang subabayan na ang kanilang mga ipinagkaloob ng habambuhay, hindi natin maiaalis na darating din ang panahon na sila ay daranas ng kamatayan. Ang mga lupang ito ay pinagtatagubilin nila na magamit sa mga banal na pagdiriwang ng Misa, binyagan,  kumpilan at nng iba pang mga sakramento at iba pang mga aktividades.

May mga pagkakataon na ang mga ibinigay na lupa para sa nasabing gawain ay kung minsan ay di gusto ng mga naulila kaya binabawi nila. Mga karanasan na di mahirap intindihin, naging bahagi na rin ito ng kalinangan ng mga bagong pari. sapagkat sila mismo ay mga saksi na kung saan ay binabawi. nakakalungko pero ito ay katotohanan, ito ay nakikita nating nangyayari sa mga lupa na walang pinanghahawakang dokumento na nagsasaad na ipinagkaloob na ito. Noong unang panahon ang mga matatanda ay kilalang pag sinabi niya iyon susundin iyon niya at ng kanyang mga nauulilang mga mahal sa buhay.

Dala ni sis. Lina Tulag, ang coordinator ng kapilya ni San Antonio Abad ng Bitin, Bay, Laguna, Philippines ang ilang kapirasong papel ng Deed of donation sa lupang kinatitirikan ng kapilya doon mula kay Apolonia Torres na ipinagkakaloob sa Roman Catholic Bishop of the Diocese of San Pablo.

Maraming salamat Apolonia Torres at sa iyong pamilya.
Share