Posts

Lukas 19:1-10

Lukas 21:5-19

Lukas 17:26-37

Lukas 17:20-25

Closing Celebration of the Year of Faith and Opening Celebration of the Year of Hope

Google Person Finder

Lukas 17:11-19

Unang Linggo ng Adbiyento Taon A

First Sunday of Advent Year A

Solemnity of Christ the King Year K

Solemnity of Christ the King Year C

33 Linggo ng Karaniwang Panahon sa Taon K

33rd Sunday in Ordinary Time Year C

Sambuhay

Help Victims of Super Typhoon Yolanda

+ Modesta Payongayong delos Angeles

Panalangin ng Mag-Anak sa Libingan ng Yumao

Leaving Webring

Lukas 13:18-21

Lukas 6:12-16

Lukas 18:9-14

Lukas 13:1-9

Lukas 12:49-53

Msgr. Cornelio 'Nel' Matanguihan