Mary and Miraculous Saints Exhibit

Bahagi ng programa ng Radyo Veritas taon taon ang Exhibit of Saints na ginagawa sa Mall of Asia. At sa taong ito ay nagsimula na noong 20 ng Julio at magtatapos ng ika 3 ng Agosto 2013. Nais ko rin pong pumunta, maghahanap lang ako ng makakasama. Isa po itong pamamaraan ng pagpapalalim ng ating pananampalataya na siyang magtuturo sa atin upang lalong sumunod sa kalooban ng Ama na naipakita ng mga banal sa kanilang buhay.Share