Mateo 13:16-17

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Mapapalad ang inyong mga mata na nakakakita at ang inyong mga tainga na nakakarinig. “Sinasabi ko nga sa inyo na maraming propeta at mabubuting tao ang may gustong Makita ang nakikita ninyo ngayon pero hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig pero hindi nila narinig.Share